11 marzo 2014

A propòsit de la pedra miliar...


A propòsit la iniciativa per col · locar una rèplica de pedra miliar a Quart, com a testimoni de l'origen del nom del nostre poble, m'agradaria manifestar i compartir de manera oberta algunes consideracions i opinions personals:

1. La iniciativa hauria de ser producte de la suma de voluntats individuals, organitzades per un fi comú, i no d'un grup polític, social o religiós determinat. Es tractaria de socialitzar sense distinció l'exercici de la Història i la seua utilitat social.

2. L'objectiu principal no seria commemorar un possible origen romà. Tal com s'ha manifestat per diferents autors, encara que factible, el poblament en època romana no està documentat. Es tractaria més d'un homenatge a la Història, i a la consciència històrica de que les coses han canviat, canvien i poden canviar (falta fa).

3. El miliarium representa l'existència de la via romana, i del camí que suposa la Història. Un camí cap a més i millors cotes de llibertat, igualtat i justícia social.

4. El Miliarium de Quart només hauria d'existir si els que ho promovem som capaços de fer-ho possible. El Miliarium de Quart seria l'expressió de la voluntat i desig de transcendència al futur de ciutadanes i ciutadans d'aquest temps present .

5. Totes les accions i treballs que es realitzen haurien de tindre la consideració de voluntàries i no remunerades. Totes les ciutadanes i ciutadans de Quart que així ho manifestin haurien de tenir el dret de participació econòmica i social en la iniciativa.

6. S'hauria de constituir, de ser necessari, de manera democràtica i participativa, una Comissió Gestora de la iniciativa, responsable de les activitats i treballs que es necessite fer. La Comissió Gestora donaria compte a la ciutadania de Quart de les activitats i propostes relacionades amb la seva funció.

7. El miliarium hauria de comptar amb una inscripció. El text podria ser el següent: "A totes i tots els que al llarg de la història van passar per aquest vell camí romà, i van transformar la realitat de Quart de Poblet.”