18 junio 2016

Manifest per la Història

A propòsit del primer aniversari del Mil.liar de Quart:


"CONSIDERANT:
Que el coneixement del passat permet un millor enteniment del present, i un pensament polític més fonamentat;
Que el coneixement de la Història fomenta el sentit de pertinença, i estructura la societat civil que és consubstancial a la democràcia;
Que la perspectiva local de la Història activa el municipalisme, i la participació en l'àmbit polític més proper a la ciutadania;
Que la difusió i promoció del coneixement històric crea espais d'oci i relació social, i genera turisme cultural i ocupació.
ES RECLAMA:
La valoració i promoció per part de les institucions i les organitzacions polítiques i socials de la Història.
El compliment íntegre dels programes de govern en la matèria històrica i la  consideració de les iniciatives i propostes de l'oposició i la ciutadania.
ES PROPOSA:
Per a l'any 2017 la convocatòria del DIA de la Història de Quart, en el qual organitzar i programar activitats per al foment del seu coneixement i valor.

Quart de Poblet, juny del 2016".